Asturian Bahasa Indonesia Deutsch English Español Italiano Magyar Nederlands Polskie Português Português (Brasil) Srpski Türkçe Čeština Ελληνικά Русский العربية فارسی 中文(中国) 中文(台灣) 한국어

Šta ukoliko možete da …

  • Napravite više osnova izgrađenih objekata samo jednom linijom?
  • Napravite stambenu regiju samo obeležavanjem osnova izgrađenih objekata?

Mapathoner demonstracija

Pogledaj projekat na GitLab ili ga prevedite na Transifex.

Licencirane fotografije CC-BY 4.0 Saradnici Open Imagery Network.