Missing Maps v Praze

Jiří Vlasák

Co že to je MissingMaps?

Nejen pražské milníky

Mappeři + core tým = komunita

 • mapper: “Přidáváme do map nejzranitelnější místa světa.”
  • jak zvětšit počet mapperů?
  • facebook
  • kamarádi kamarádů
 • core tým: “O mappery se musí někdo starat.”
  • jak zvětšit core tým?
  • lidi, co jdou po mapathonu do hospody
  • osobně

Nevděčná práce člena core týmu

 • neúnavné povzbuzování ostatních členů core týmu
 • mladší členové mají přednost při plnění úkolů
  • když nebudou mít co dělat, nezapojí se
  • ale nenutit
 • každý člen core týmu by měl být nahraditelný
  • a pracovat na tom, aby byl
 • a co za to?
  • nic
  • fungující core tým -> fungující komunita

Právě probíhající milník v Praze

 • od začátku koordinuje mapathony Honza
 • zkoušeli jsme mapathon bez koordinátora
 • zkoušeli jsme koordinátora per mapathon
 • aktuálně řešíme mapathony vždycky pozdě

Koordinátor

 • vytvoří včas kartu mapathonu
  • šablona na Trellu
 • dohlédne na to, aby byla včas poslaná pozvánka
  • potřebuje přístup k pozvánce
  • potřebuje znát statistiky
  • potřebuje přístup ke komunikačním kanálům
 • dohlédne na úkoly, které mají být obsazeny
  • Trello – proč?
  • povzbuzuje ostatní, aby si rozebrali úkoly

Koordinátor města

 • zodpovědnost za mapathony ve městě
 • budování komunity
  • povzbuzování core týmu
  • zastupitelnost/nahraditelnost
 • kdo je koordinátor města ve vašem core týmu?

Komunita žije

 • obměna core týmu v Praze
  • a jak v ostatních městech?
 • ALE koordinátor
 • zdravá komunita = obměna core týmu = nahraditelnost

Mapathony a co dál?

 • mapathony
  • mapování
  • vzdělávání
  • rozšiřování mapperů
  • rozšiřování core týmu
 • malé mapathony
 • překlady
 • hackathony